Livrare rapidă în 24h

Livrare rapidă
93% din comenzi se livrează a doua zi

Livrare gratuită

Livrare gratuită
Transport gratuit începând de la 199 lei

Magazin de încredere

Magazin de încredere
5,0 ⭐⭐⭐⭐⭐️ conform recenziilor Google

REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE AFILIERE VEGAMAX

Descarcă de aici regulamentul în format PDF.

Nr. înregistrare: 230131-1/31.01.2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania este organizată și desfășurată în vederea încurajării comerțului, de VEGAMAX S.R.L., cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Kőrösi Csoma Sándor, nr. 2, județul Harghita, având C.U.I. RO46075672, cu nr. ord. Reg. com. J19/259/2022, , reprezentată prin dl. Ghiță Mihai-Bogdan – administrator.

1.2. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și poate fi consultat pe pagina de web www.vegamax.ro și la sediul Organizatorului din mun. Miercurea Ciuc, str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 2, jud. Harghita 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca modificările sau schimbările să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost făcut public în prima instanță.

1.5. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI                                

3.1. Campania a fost lansat la data de 01.02.2023 și are durată nedeterminată. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe toate canalele de comunicare prin care regulamentul a fost făcut public în prima instanță.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

4.1. Prin acest program participanții care se înscriu primesc un link pe care îl distribuie ulterior și primesc cupoane de cumpărături pentru cumpărăturile efectuate în baza acelui link de către terți.

4.2. La fiecare comandă efectuată pe baza link-ului se acordă un comision de 10 % din suma totală a comenzii.

4.3. Când se cumulează 100 lei/afiliat Organizatorul va emite un cupon de cumpărături, care va putea fi folosit de participant la cumpărături de pe vegamax.ro.

4.4. Cupoanele pot fi cumulate cu alte reduceri.

4.5. Linkurile sunt netransferabile, nu pot fi vândute și nu pot fi folosite pentru cumpărături de către participant, rudele sale de gradul 1, soțul/soția acestuia.

4.6. Cupoanele au o valabilitate de 90 de zile, după care expiră și nu mai pot fi utilizate.

4.7. Cupoanele pot fi folosite doar de către participanți, folosind adresa de email furnizat la înscriere în câmpul ”email de plată”.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1.Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu domiciliul în România și cu vârsta peste 18 ani, care se înregistrează pe www.vegamax.ro și solicită linkul.

5.2. La această campanie nu au drept de participare angajații Organizatorului și membrii familiilor acestora.

SECȚIUNEA 6. TAXE ȘI IMPOZITE

6.1. Eventualele taxe și impozite vor fi achitate de Organizator.

6.2. Prezenta campanie este organizată în scopul stimulării vânzărilor.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

7.1. Organizatorul campaniei prelucrează date personale în conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor nr. 2016/679,“GDPR” aplicabil din data de 25 mai 2018 și conform celor afișate pe site.

7.2. Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se înscriu în Campanie potrivit prezentului regulament.

7.3. Scopul prelucrării și temeiul juridic îl reprezintă:

a) desfășurarea campaniei, validarea, atribuirea cupoanelor și soluționarea plângerilor participanților în legătură cu derularea campaniei;

b) în vederea îndeplinirii obligației legale care îi revin Organizatorului;

c) marketing și publicitate (doar în cazul persoanelor care acceptă acest lucru în mod expres și neechivoc);

7.4. Categoriile de date cu caracter personal sunt cele obținute direct de la persoanele vizate: cele necesare în vederea înscrierii în campanie pe pagina web. Furnizarea acestor date este necesară pentru executarea contractului, respectiv participarea în cadrul campaniei.

7.5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară desfășurării campaniei, iar ulterior pe durata prevăzută de legislația în vigoare, inclusiv legislația fiscală, financiar-contabilă, de arhivare, etc.

7.6. Datele cu caracter personal vor putea fi transmise către: autorități competente, parteneri contractuali (firme de curierat).

7.7. În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi:

a) acces la date

b) rectificare

c) ștergere

d) restricționare

e) portabilitate

f) opoziție

g) de a nu fi supus unei decizii automate

h) retragerea consimțământului

i) plângere

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 9. ALTE REGLEMENTĂRI

9.1 În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere, în condițiile legii, a celor vinovați, inclusiv, dar fără a se limita la excluderea Participanților la Campanie. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la această Campanie din cauza unor erori de software sau datorită unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet ș.a.

VegaMax România
0
0
    0
    Coșul tău
    Coșul tău e golÎnapoi în magazin
    []